Szkoleniowy weekend Lekarzy Dentystów - 27 luty 2021 r. - Artykulatory i artykulacja 

Wykładowca: lek. dent. Krzysztof Adamowicz

Termin: 27 luty 2021 r.ZSNW

Cena: 200 zł - szkolenie online

Punkty edukacyjne: 3 pkt.

 

 

Temat: Szkoła Okluzji - artykulatory i artykulacja


    •Zasady pracy z artykulatorem
    •Rejestracja pozycji szczęki łukiem twarzowym
    •Możliwe błędy i sposoby ich eliminacji
    •Właściwy moment i zasady ustawiania nastaw indywidualnych
    •Asymetria w ustawieniu głów żuchwy – implikacje kliniczne
    •Asymetria w ustawieniu ssż – implikacje kliniczne