8 zld1

Wykładowcy 6. Zjazd Lekarzy Dentystów

Po przekształceniu Akademii Medycznej w Uniwersytet Medyczny (2002 rok), była inicjatorką utworzenia, pierwszego i do tej pory jedynego, Zakładu Endodoncji, w którym funkcję kierownika pełniła do 2016 roku. Jednocześnie była kierownikiem Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji oraz ordynatorem Poradni Endodoncji Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie poza standardowym leczeniem kanałowym wykonywane są zabiegi w zakresie mikrochirurgii endodontycznej.

Specjalista ds. ratownictwa medycznego, Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, lekarz specjalista z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej, Instruktor Ratownictwa Drogowego PZM, Ratownik WOPR. Wykładowca Akademii Medycznej następnie Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, a także lekarz koordynatorem ratownictwa medycznego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest autorem podręczników, artykułów i programów telewizyjnych i radiowych z dziedziny medycyny ratunkowej.

Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej z 1995 roku. Pracownik Szpitala Klinicznego na warszawsjum Bródnie, a od 2004 właściciel praktyki stomatologicznej STOMAPOL w Warszawie. Uczestnik wielu kursów i warsztatów z dziedziny endodoncji, periodontologii, protetyki, artykulacji i estetyki.

adamowiczLekarz dentysta Krzysztof Adamowicz ukończył Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie w 1988 roku. Od 1992 roku kieruje Usługowo-Handlową Firmą Medyczną Caldent w Grudziądzu. W latach 1996-2010 był uczestnikiem wielu kursów i wykładów poświęconych tematyce dysfunkcji narządu żucia oraz protetyce i stomatologii estetycznej. Od 1996 roku zajmuje się szerzej diagnostyką i terapią pacjentów z dysfunkcją, stosując początkowo głównie klasyczne szyny Michigan.

m paulo 200Ukończył studia w 2010 r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W 2016 r. uzyskał tytuł doktora pracą z diagnostyki zaburzeń w obrębie układu ruchowego narządu żucia. W 2016 r. ukończył studia podyplomowe i uzyskał tytuł Coach ICI. Obecnie prowadzi poradnię zaburzeń czynnościowych narządu żucia w Rzeszowie i w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia oraz stowarzyszenia Mensa Polska. Odbył ponad 90 kursów - w Polsce, Włoszech, Niemczech, Belgii, Czechach, Maroku oraz na Węgrzech i na Litwie - w dziedzinach: zaburzeń czynnościowych narządu żucia, medycyny estetycznej, stomatologii odtwórczej, stomatologii estetycznej, protetyki, endodoncji, ortodoncji, implantologii, periodontologii oraz fotografii stomatologicznej.

J. CiesielskiAkademia Medyczna w Łodzi, Wydział Stomatologii; absolwent 1983 r. (wyróżnienie - Nagroda Rektorska)
Przebieg pracy zawodowej: od 1984 r. do dnia dzisiejszego - prywatna Klinika Stomalologiczna Duo-Dent Łódź.
Kursy, specjalizacja, doktorat.
Szkolenia podyplomowe: od 1986 r. do chwili obecnej 125 certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach krajowych i zagranicznych z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki, stomatologii estetycznej, periodontologii i ortodoncji.
Otrzymał l stopień specjalizacji z zakresu stomatologii ogólnej (1986 r.); doktorat (20.06.2002 r.) - Akademia Medyczna w Lublinie, praca nt. „Ocena kliniczna znieczulenia śródwięzadłowego strzykawką typu Paroject"; promotor: prof. dr hab. Teresa Bachanek.