Szkoleniowy weekend Lekarzy Dentystów - Regulamin zjazdu 

REGULAMIN

Kursu edukacyjnego dla lekarzy Szkoła Stomatologii ONLINE 2021

&1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji przez firmę SPS - Piotr Szymański (zwana dalej: Organizatorem) z siedzibą w Warszawie przy ul Modzelewskiego 67/4, Kursu edukacyjnego dla lekarzy Szkoła Stomatologii ONLINE 2021

&2

 1. Program Kursu edukacyjnego dla lekarzy Szkoła Stomatologii ONLINE 2021 przewiduje 14 niezależnych od siebie kursów medycznych, jako wykłady online (nagrane wcześniej). W zależności od zainteresowania lekarz, lekarz dentysta, recepcjonistka, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, pielęgniarka (zwana dalej: Uczestnikiem), może skorzystać z dowolnego intersującego go kursu. Uczestnik może wziąć udział w jednym, kilku lub wszystkich kursach medycznych. Kursy są nagrane, więc może je odtworzyć w dowolnej chwili. Kursy będą dostępne przez 2 lata t.j od 20 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.
 1. Tematyka poszczególnych kursów medycznych, czas trwania i przysługujące punkty edukacyjne, na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, za udokumentowaną liczbę godzin uczestnictwa w kursie:
 • KURS 1: Szkoła Okluzji - stomatologia estetyczna. Licówki porcelanowe. Korony CAD-CAM, cyrkon i pelekontur, metal  Wykładowca: dr n. med. Jacek Ciesielski. Czas wykładu liczony bez przerw: 3 godz. / Punkty edukacyjne: 3 pkt
 • KURS 2: Zmiany w prawie medycznym w 2021 r. Wykładowca: Ewa Mazur - PawłowskaCzas wykładu liczony bez przerw: 5 godz. / Punkty edukacyjne: 5 pkt
 • KURS 3: Temat: Atraumatyczne ekstrakcje – skuteczne narzędzia i metody. Wykładowca: Dr n.med. Bartosz Suliborski Czas wykładu liczony bez przerw: 1,2 godz. / Punkty edukacyjne: 1 pkt
 • KURS 4: Leczenie ortodontyczne pacjentow dorosłych przed leczeniem protetycznym, leczenie dysfunkcji narządu żucia, terapia szyną, przygotowanie pacjentów do implantoprotetyki Wykładowcy: prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange, dr. n. med. Jacek Ciesielski, Czas wykładu liczony bez przerw: 5,05 godz. / Punkty edukacyjne: 5 pkt
 • KURS 5: Szkoła okluzji - Zwarcie neuromięśniowe i przygotowanie przedprotetyczne Wykładowca: lek. dent. Krzysztof Adamowicz Czas wykładu liczony bez przerw: 2,40 godz. / Punkty edukacyjne: 2 pkt
 • KURS 6: Problemy pacjentów z drastycznie startymi zębami Wykładowca: lek dent. Krzysztof Adamowicz Czas wykładu liczony bez przerw: 3 godz. / Punkty edukacyjne: 3 pkt.
 • KURS 7: Artykulatory i artykulacja Czas wykładu liczony bez przerw: 3 godz. / Punkty edukacyjne: 3 pkt.
 • KURS 8: Udostępnianie dokumentacji medycznej - tradycyjnie i elektronicznie Wykładowca: dr. n. prawniczych Maciej Gibiński Czas wykładu liczony bez przerw: 1,4 godz. / Punkty edukacyjne: 1 pkt.
 • KURS 9: Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych – Jak uniknąć najczęstszych błędów Wykładowca: dr. n. prawniczych Maciej Gibiński Czas wykładu liczony bez przerw: 1,2 godz. / Punkty edukacyjne: 1 pkt.
 • KURS 10: Najczęstsze błędy popełniane w placówkach medycznych dotyczące rozporządzenia RODO. Wykładowca: dr. n. prawniczych Maciej Gibiński Czas wykładu liczony bez przerw: 1,4 godz. / Punkty edukacyjne: 1 pkt.
 • KURS 11: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach teleporady Wykładowca: dr. n. prawniczych Maciej Gibiński Czas wykładu liczony bez przerw: 1,2 godz. / Punkty edukacyjne: 1 pkt.
 • KURS 12: Kontrola Urzędu Wojewódzkiego Wykładowca: dr. n. prawniczych Maciej Gibiński Czas wykładu liczony bez przerw: 1,1 godz. / Punkty edukacyjne: 1 pkt.
 • KURS 13: Najczęstsze błędy w dokumentacji medycznej Wykładowca: dr. n. prawniczych Maciej Gibiński Czas wykładu liczony bez przerw: 1,1 godz. / Punkty edukacyjne: 1 pkt.
 • KURS 14: Oświadczenia pacjenta w placówce medycznej Wykładowca: dr. n. prawniczych Maciej Gibiński Czas wykładu liczony bez przerw: 1 godz. / Punkty edukacyjne: 1 pkt.

Szczegółowy plan „Kursu edukacyjnego dla lekarzy Szkoła Stomatologii ONLINE 2021” znajduje się na stronach: www.7zld.pl; www.szkolastomatologii.pl; www.sklep.nowygabinet.pl

 1. W zależności od wybranego szkolenia lekarzom przysługuje różna liczba punktów edukacyjnych. Uzależniona jest ona od czasu trwania szkolenia. Aby Uczestnik otrzymał punkty za wysłuchany (obejrzany) kurs musi po jego zakończeniu wysłać do Organizatora na skrzynkę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełniony test z pytaniami. Organizator przyzna punkty lekarzowi i wystawi stosowny certyfikat po sprawdzeniu poprawności udzielonych odpowiedzi.

&3

 1. Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba, dla której szkolenie zostało przygotowane merytorycznie (lekarz , lekarz dentysta, asystentka/higienistka, manager placówki medycznej, recepcjonistka itp.), i która wyrazi chęć uczestniczenia w szkoleniu w formie pisemnej, drogą e-mailową lub przez aplikację na stronie 7zld lub www.szkolastomatologii.pl.
 2. Nabór Uczestników jest otwarty. Informacje o szkoleniach są dystrybuowane w formule ogólnopolskiej w formie ogłoszeń, mailingów do subskrybentów lub zaproszeń imiennych drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
 3. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność wpłat (zgodnie z datą zaksięgowania wpłaty na koncie przez organizatora).

&4

 1. Warunki udziału w Zjeździe:
  a). Rejestracja Uczestnika szkolenia poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej: www.szkolastomatologii.pl
  b). Dokonanie opłaty najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
  W przelewie należy podać imię i nazwisko oraz temat szkolenia.

&5

 1. Uczestnicy szkolenia mają prawo do:
  a) Otrzymania linku do nagrania, za które dokonali opłaty oraz testu weryfikacyjnego;
  b) Otrzymania dyplomu potwierdzającego udział w szkoleniu oraz ilości przyznanych punktów edukacyjnych, pod warunkiem poprawnego wypełnienia testu weryfikacyjnego
  c) Rezygnacja z udziału w zjeździe:
 2. Możliwa jest po przesłaniu do organizatora pisemnego oświadczenia, nie później niż na 20 dni przed terminem szkolenia. Za rezygnację zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł.
 3. Po otrzymaniu linku do nagrania rezygnacja z udziału w kursie jest niemożliwa.
 4. W przypadku rezygnacji na mniej niż 20 dni przed lub bez uprzedzenia organizatora w odpowiednim terminie zostanie pobrana cała kwota należna za dane szkolenia.
 5. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę wpłynięcia pisemnego lub mailowego oświadczenia o rezygnacji.

&6

Uczestnicy szkolenia mają obowiązek:
a) Rejestracji na warunkach wynikających z niniejszego regulaminu z podaniem imienia, nazwiska, sposobu skutecznego kontaktu oraz numeru prawa wykonywania zawodu ( podanie NPWZ dotyczy tylko lekarzy i lekarzy dentystów);
b) Poinformowania o zmianie danych przekazanych w Formularzu Zgłoszeniowym;
c) Poinformowania o rezygnacji z uczestnictwa w kształceniu;
d) Wysłania na adres organizatora poprawnie wypełnionego testu weryfikacyjnego.
e) Zgłoszenia się po odbytym szkoleniu po dokument potwierdzający udział pod warunkiem poprawnie wypełnionego testu.

&7

 1. Organizator potwierdza ukończenie szkolenia uczestnika wydaniem mu dokumentu potwierdzającego udział i zaliczenie szkolenia.
 2. Organizator pobiera opłatę za uczestnictwo w szkoleniu wg aktualnych cen zamieszczonych na stronie www.szkolastomatologii.pl

&8

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). Podstawa przetwarzania danych przez Organizatora jest realizacja umowy między Uczestnikiem a Organizatorem oraz w razie wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych - zgoda osoby, której dane dotyczą.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz podanie danych przy składaniu zamówienia jest niezbędne do realizacji umowy. Uczestnikom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Dane nie będą udostępniane. Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Organizator, o którym mowa w punkcie 1.1. Regulaminu.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rejestracji Uczestnika na Kurs. Organizator zbiera od Państwa następujące dane osobowe:
 • 1) nazwisko i imię,
 • 2) adres pocztowy do faktury i dane do faktury (w tym NIP)
 • 3) adres dostawy towaru,
 • 4) adres poczty elektronicznej,
 • 5) numer telefonu.
 • 6) Numer Prawa Wykonywania Zawodu
 1. Dane osobowe będą przechowywane: 
  a) w przypadku założenia konta w systemie informatycznym(na stronie internetowej): przez okres prowadzenia konta. Po usunięciu konta dane będą przechowywane jedynie w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa; 
  b) w przepadku zamówienia bez zakładania konta: przez okres dopuszczony przez przepisy prawa (np. w calach rachunkowych oraz realizacji reklamacji); 
  c) w przypadku zapisu do newslettera: do momentu wypisania się przez Klienta z newslettera.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszych serwisów internetowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 3. Na stronie internetowej Organizatora mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Organizatora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Organizatora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
  W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji. Kontakt: Aleksandra Kowalińska tel. 609912963, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.